Przeglądy budowlane Rzgów Przegląd, łódzki wschodni Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.95-030 Rzezczypospolitej 22 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Rzgów. Przeglądy roczne Rzgów, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Rzgów, ekspertyzy Jan Górka sekretarz@rzgow.pl sekretariat@rzgow.pl Urząd Gminy i Miasta Rzgów 42 2141207

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Rzgów
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Rzgów
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Rzgów
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Rzgów
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Rzgów

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Rzgów
kontrole techniczne budynków Rzgów

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Rzgów Portal Rzgów Miasto Rzgów Przeglądy techniczne Rzgów Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku